Luffaderm

Promotor: Patricia Pérez Méndez

Concello: Gondomar

Puntuación: 63,00

Orzamento elixible do proxecto: 5.189,83 €

Importe da axuda: 2.594,92 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na creación dunha pequena empresa autónoma dedicada ao procesamento de luffas (esponxas vexetais) para a súa posterior comercialización online.

 

Páxina web: esponjasnaturales.com

Execución

Repercución nos medios de comunicación: