Estratexia 23-27

A Estratexia

Cales son os actuais retos do territorio que abarca o GDR14 de cara a promover a dinamización e desenvolvemento rural? Cales son as necesidades actuais do noso territorio?

A Estratexia para o período 2023-2027 trata de dar resposta a estas e outras cuestións para deseñar unha folla de ruta dinámica, transversal e multisectorial, que permita avanzar cara un territorio máis económica e medioambientalmente sostible, resiliente e inclusivo, dando continuidade ao labor dos dous períodos anteriores (2007 – 2013  e 2014 – 2020).

A estratexia a elaborar réxese por catro principios:

icono_transparencia

Transparencia

icono_portaaberta

Portas abertas

icono_enfoque-abaixoarriba

Enfoque abaixo-arriba

icono_participacioncidada

Participación cidadá

A Estratexia 23-27 para o GDR14 créase no marco das medidas Leader de Galicia para o período 2023-2027, aliñada co ODS 8 “Traballo decente e crecemento económico”, e no marco da Necesidade 5 do Plan estratéxico da Política Agraria Común do período 2023-2027: “Asegurar e fomentar a implementación dun desenvolvemento endóxeno e a xeración de valor engadido asociada á metodoloxía participativa”.

Participación

A estratexia a desenvolver ten un claro enfoque participativo, implicando ao conxunto da cidadanía que habita o territorio. Este énfase no carácter participativo ten como obxectivo identificar as necesidades, os retos e as potencialidades do territorio, para unha posterior definición conxunta da estratexia, os obxectivos, as liñas de acción e os proxector piloto.

O proceso está dirixido tanto ás 239 entidades socias, como a todos os axentes activos do territorio, conformando un proceso transparente e aberto á cidadanía. Para tal fin, levaranse a cabo as seguintes accións:

Posta a disposición da cidadanía do formulario web de participación
Xornadas informativas no territorio
Lanzamento da enquisa
Xuntanzas participativas para a realización da diagnose:
Xuntanzas participativas para a definición das liñas estratéxicas
Mesa de traballo co persoal técnico dos concellos
Xuntanzas participativas para a validación da estratexia
Presentación da Estratexia
Situado na páxina web no cal a cidadanía poderá facer as súas achegas xerais ou específicas sobre a estratexia.
Celebradas os días 4 e 6 de outubro en Gondomar, O Rosal, Mos e Pazos de Borbén, co obxectivo de informar ao conxunto da poboación acerca do proceso que se levará a cabo na estratexia e os diferentes fitos de participación.
A enquisa estará dispoñible na páxina web durante boa parte do proceso participativo. Realizada ao abeiro da participación activa da cidadanía, contribuíndo á reflexión e posta en común da relevancia dos eixes xeradores de cambio e á súa priorización.
Nos primeiros compases levaranse a cabo unha serie de xuntanzas para, na fase de diagnóstico, tratar de presentar as problemáticas, retos e potencialidades do territorio.
Acto seguido crearanse grupos de traballo para a definición das liñas de acción da estratexia que dean resposta aos retos presentados na fase de diagnóstico previa.
Esta sesión axudará á validación da estratexia previamente definida e as súas liñas de acción.
Na fase final do proceso participativo presentarase a estratexia para ser validada por todas as entidades participantes.
Nuevo programa LEADER GALICIA 2023-2023

Posta a disposición da cidadanía do formulario web de participación
Xornadas informativas no territorio
Lanzamento da enquisa
Xuntanzas participativas para a realización da diagnose
Xuntanzas participativas para a definición das liñas estratéxicas
Mesa de traballo co persoal técnico dos concellos
Xuntanzas participativas para a validación da estratexia
Presentación da Estratexia
Posta a disposición da cidadanía do formulario web de participación
Xornadas informativas no territorio
Lanzamento da enquisa
Xuntanzas participativas para a realización da diagnose:
Xuntanzas participativas para a definición das liñas estratéxicas
Mesa de traballo co persoal técnico dos concellos
Xuntanzas participativas para a validación da estratexia
Presentación da Estratexia
Situado na páxina web no cal a cidadanía poderá facer as súas achegas xerais ou específicas sobre a estratexia.
Celebradas os días 4 e 6 de outubro en Gondomar, O Rosal, Mos e Pazos de Borbén, co obxectivo de informar ao conxunto da poboación acerca do proceso que se levará a cabo na estratexia e os diferentes fitos de participación.
A enquisa estará dispoñible na páxina web durante boa parte do proceso participativo. Realizada ao abeiro da participación activa da cidadanía, contribuíndo á reflexión e posta en común da relevancia dos eixes xeradores de cambio e á súa priorización.
Nos primeiros compases levaranse a cabo unha serie de xuntanzas para, na fase de diagnóstico, tratar de presentar as problemáticas, retos e potencialidades do territorio.
Acto seguido crearanse grupos de traballo para a definición das liñas de acción da estratexia que dean resposta aos retos presentados na fase de diagnóstico previa.
Esta sesión axudará á validación da estratexia previamente definida e as súas liñas de acción.
Na fase final do proceso participativo presentarase a estratexia para ser validada por todas as entidades participantes.
Nuevo programa LEADER GALICIA 2023-2023

Por que participar
icono_procesoparticipativo_01

Conducir o noso desenvolvemento

icono_procesoparticipativo_02

Establecer necesidades reais

icono_procesoparticipativo_03

Propor ideas constructivas

icono_procesoparticipativo_04

Ter orgullo do noso territorio

icono_procesoparticipativo_05

Multiplicar solucións

icono_procesoparticipativo_06

Formar parte do desenvolvemento do noso territorio

Como participar

Como participar

  1. Posta a disposición da cidadanía do formulario web de participación: Situado na páxina web no cal a cidadanía poderá facer as súas achegas xerais ou específicas sobre a estratexia.
  2. Xornadas informativas no territorio: Celebradas os días 4 e 6 de outubro en Gondomar, O Rosal, Mos e Pazos de Borbén, co obxectivo de informar ao conxunto da poboación acerca do proceso que se levará a cabo na estratexia e os diferentes fitos de participación.
  3. Lanzamento da enquisa: A enquisa estará dispoñible na páxina web  durante boa parte do proceso participativo. Realizada ao abeiro da participación activa da cidadanía, contribuíndo á reflexión e posta en común da relevancia dos eixes xeradores de cambio e á súa priorización. Realízase nunha contorna dixital para permitir así a súa análise dun xeito máis eficiente.
  4. Xuntanzas participativas para a realización da diagnose: Nos primeiros compases levaranse a cabo unha serie de xuntanzas para, na fase de diagnóstico, tratar de presentar as problemáticas, retos e potencialidades do territorio.
  5. Xuntanzas participativas para a definición das liñas estratéxicas: Acto seguido crearanse grupos de traballo para a definición das liñas de acción da estratexia que dean resposta aos retos presentados na fase de diagnóstico previa.
  6. Mesa de traballo co persoal técnico dos concellos: Esta sesión axudará á validación da estratexia previamente definida e as súas liñas de acción.
  7. Xuntanzas participativas para a validación da estratexia: na fase final do proceso participativo presentarase a estratexia para ser validada por todas as entidades participantes.
  8. Presentación da Estratexia.

Nas vindeiras semanas especificaremos como podes participar activamente neste proceso.

Formulario de participación

Formulario de participación

Envía a túas propostas!
Formulario de participación

Formulario de participación

Envía a túas propostas!