Procedemento Selectivo de Equipo Xestor GDR 14 Outubro 2016

A Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural MAIV Baixo Miño , por acordo da Xunta Directiva con data de 4 de outubro de 2016, dispón convocar un procedemento de selección do equipo xestor do Grupo de Desenvolvemento Rural 14 para a provisión dunha praza de xerencia e dúas prazas de persoal técnico, en relación á xestión e aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Rural participativa do GDR14.

bases-icon

Facendo clic nesta ligazón poderás descargar as Bases do procedemento

 

pdf  bases-procedemento-selectivo-persoal-gdr14

Fases do Procedemento de Selección do Equipo Xestor do GDR14

Admisión

Proba escrita

Entrevista persoal

Avaliación de méritos

Notificacións Fase Admisión

Admisión

(04/11/2016) Lista definitiva de persoas admitidas e excluidas.

(1/11/2016) Corrección de erros da Lista provisional de persoas admitidas e excluidas.

Foron detectados erros no cocumento publicado polo que se procede á corrección de devanditos erros, non atribuibles á documentación aportada polas persoas aspirantes.

 

pdf Corrección Erros Resolución Provisional Persoas admitidas e excluidas

(31/10/2016) Lista provisional de persoas admitidas e excluidas.

Notificacións Fase Proba Escrita

Proba escrita

(16/11/2016) Lista definitiva de puntuacións obtidas na proba escrita, e lista definitiva de persoas candidatas que pasan ás seguintes fases do proceso. Convocatoria da Fase de Entrevista Persoal.

(10/11/2016) Lista provisional de puntuacións obtidas na proba escrita, e lista provisional de persoas candidatas que pasan ás seguintes fases do proceso.

(04/11/2016) Convocatoria da fase 1 proba escrita.

Data: Xoves 10 de novembro

Hora: 8:45 h. (prégase puntualidade. As persoas que cheguen despois das 9:00 h. perderán o seu dereito á participar na proba escrita)

Lugar: Edificio de Ciencias Experimentais (Facultades de Ciencias do Mar e Bioloxía). Campus Universitario de Vigo. 36310 Vigo (Pontevedra). Lugar de encontro: Entrada principal do centro.

Google maps: https://goo.gl/maps/FLZqE274zBN2

Notificacións Fase Entrevista

Entrevista persoal

(24/11/2016) Lista definitiva de puntuacións obtidas na fase de Entrevista Persoal.

(16/11/2016) Convocatoria da fase 2 entrevista persoal.

Data: Luns 21 de novembro

Hora: A partir das 10:30. Ver ás horas orientativas asignadas a cada persoa candidata na resolución definitiva da proba escrita.

Lugar: Auditorio de Goián. Escola de Música. Avda. Pío Torroso s/n. Goián (Tomiño)

Google maps: https://goo.gl/maps/Kf8gfrpRd9U2

Notificacións Fase Avaliación de Méritos

Avaliación de méritos

(28/11/2016) Lista provisional de puntuacións obtidas na fase de Avaliación de Méritos.

Formulario Alegacións Fase 3 Avaliación de Méritos

Notificacións definitivas fin do proceso

(01/12/2016) Lista definitiva de puntuacións finais e proposta de contratación das personas candidatas seleccionadas