Edificio tanatorio – Servizos funerarios

Promotor: Vidal Couñago S.L.

Concello: Fornelos de Montes

Puntuación: 62,00

Orzamento elixible do proxecto: 290.771,38 €

Importe da axuda: 145.273,48 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na construción dun tanatorio no Concello de Fornelos de Montes coa finalidade de ofertar un servizo básico e de calidade para a poboación do concello e da súa contorna, posto que ata o de agora non contaban con este servizo nas proximidades e realizaban importantes desprazamentos a outros concellos para acceder ao servizo.

Previo

Execución