Mellora da eficiencia enerxética e hídrica e rego por goteo en explotación de maceiras e aguacate

Promotor: Vivaz Plant, SAT

Concello: O Rosal

Puntuación: 71,00

Orzamento elixible do proxecto: 48.213,50 €

Importe da axuda: 24.106,6 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na mellora da eficiencia enerxética e hídrica nunha explotación de maceiras e aguacates situada no Concello de O Rosal.

Optimizouse ao máximo a instalación de paneis fotovoltaicos e un sistema de rego por goteo que mellorou a xestión dos recursos hídricos e enerxéticos.

Previo

Execución