Obras de mellora no centro de Torroña

Promotor: Concello de Oia

Concello: Oia

Puntuación: 67,00

Orzamento elixible do proxecto: 54.204,59 €

Importe da axuda: 48.784,13 €

Resumo do proxecto: O proxecto consistiu na mellora do Centro de Torroña, da parroquia de Burgueira, no Concello de Oia.

Entre as accións de mellora estiveron as condicións térmicas, enerxéticas e de redistribución do espazo. Ademais, operouse o acondicionamento dos servizos hixiénicos, xerando un novo acceso para os mesmos e adaptándoos ás necesidades de posibles usuarios con mobilidade reducida.

A parroquia conta con este centro que era unha antiga escola unitaria e a súa adaptación e mellora buscaron destinalo á realización de cursos e actividades para a poboación maior do concello, enfocándoa a favorecer o envellecemento activo da poboación.

Previo

Execución