Creación de escola infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en Mos

Promotor: Romina Montes Fernández

Concello: Mos

Puntuación: 64,00

Orzamento elixible do proxecto: 125.000,00 €

Importe da axuda: 62.500,000 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na creación dunha escola infantil para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos na parroquia de Tameiga, concello de Mos..

Con este proxecto, dotouse ao concello dun servizo inexistente ata o momento, e se crearon dous novos postos de traballo feminino no noso rural.

Os investimentos deste proxecto consistiron na realización da obra civil necesaria para o acondicionamento do local, no que se está a desenvolver a actividade de gardería para nenos e nenas de entre 0 e 3 anos.

Previo

Execución