Creación parque biosaudable no contorno do Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso

Promotor: Comunidade de montes veciñais en man común de Torroso

Concello: Mos

Puntuación: 64,00

Orzamento elixible do proxecto: 179.306,86 €

Importe da axuda: 27.692,35 €

Resumo do proxecto: Mellora do entorno do Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso, no Concello de Mos. O proxecto consistiu no desenvolvemento dun espazo de lecer para actividades destinadas ao envellecemento activo das persoas maiores. Esta actuación completa o servizo de centro de día que o Centro Dotacional de Torroso oferta aos seus veciños no interior, con actividades no exterior cun espazo dotado cunha área de lecer e esparcemento moi novidosa , da que existen moi poucos exemplos en Galicia, predominando na mesma a temática musical. Conta cun parque biosaudable accesible e varios elementos musicais a gran escala como tubos, xilófonos e sambas en varias modalidades do instrumento, utilizados para  a realización de actividades da mellora cognitiva das persoas usuarias.

Previo

Execución