Creación de parque biosaudable accesible na «Plaza do Maio»

Promotor: Comunidade de montes veciñais en man común de San Xoán de Tabagón

Concello: O Rosal

Puntuación: 69,00

Orzamento elixible do proxecto: 114.530,03 €

Importe da axuda: 103.077,03 €

Resumo do proxecto: O proxecto consistiu na construción dun parque biosaudable e accesible destinado a mellorar o benestar da poboación maior do rural, permitíndolles acceder a un espazo dotado con elementos que facilitan a práctica de actividades lúdicas e deportivas na parroquia de San Xoán de Tabagón, no Concello de O Rosal.

Previo

Execución