Enquisa de diagnose para a Estratexia 23-27

O periodo de recepción de solicitudes xa finalizou.