Servizo de transporte adaptado – COGAMI

Promotor: Confederación galega de persoas con discapacidade – COGAMI

Concello: Mos

Puntuación: 56,00

Orzamento elixible do proxecto: 95.590,00 €

Importe da axuda: 73.921,73 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na posta en marcha dun servizo de transporte adaptado que dea resposta ás necesidades de mobilidade das persoas con discapacidade residentes no ámbito de influencia do GDR 14. A axuda é solicitada para a adquisición dun microbús adaptado, que poida dar cobertura ás necesidades das persoas con discapacidade do territorio que necesiten realizar desprazamentos, có obxecto de garantir a súa participación social baixo unha perspectiva de igualdade de oportunidades.

Execución