Creación dun centro de día «Adiante Mos»

Promotor: Adiante Mos Sociedade Cooperativa Galega

Concello: Mos

Puntuación: 68,00

Orzamento elixible do proxecto: 107.451,82 €

Importe da axuda: 53.725,91 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na creación dun Centro de Día na parroquia de Sanguiñeda, no Concello de Mos, onde se ofertan diversos servizos, entre os cales se inclúen o transporte, as comidas e diversos talleres, sempre adaptados ás persoas usuarias, intentando conseguir o mellor de cada un.

A entidade promotora é unha sociedade cooperativa formada por 3 socias con ampla experiencia no servizo asistencial a persoas maiores, sendo o servizo que ofertan pioneiro no concello de Mos, facilitando deste xeito que os familiares podan desenvolver a súa xornada laboral contando con este servizo de apoio no seu propio concello.

Previo

Execución