Creación de taller de cerraxería no Rosal – Equipos Metálicos Galicia

Promotor: Equipos Metálicos Galicia S.L.

Concello: O Rosal

Puntuación: 61,00

Orzamento elixible do proxecto: 22.580,20 €

Importe da axuda: 11.290,10

Resumo do proxecto: Creación dun taller de cerraxería no concello de O Rosal, que xera dous novos postos de traballo.

O taller realiza todo tipo de traballos de metal, dende fabricación de mobiliario urbano, ata expositores para tendas e barandillas  de seguridade para construción.

Previo

Execución