Construcción de nave industrial no polígono da Veigadiña

Promotor: Pymes Vendig S.L.

Concello: Mos

Puntuación: 47,00

Orzamento elixible do proxecto: 379.220,00 €

Importe da axuda: 71.547,92 €

Resumo do proxecto: O proxecto consiste na construción dunha nave industrial en Mos que conleva unha maior capacidade de almacenamento e xestión para esta empresa, dedicada ao servizo de distribución de produtos alimenticios a través de máquinas de vendig en todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas.

A instalación na que se localiza a empresa no momento da solicitude de axuda impide un maior desenvolvemento e crecemento empresarial, polo que a empresa promotora decide facer un importante investimento que lle permita ampliar a liña de negocio e incrementar a súa facturación e a capacidade de almacenaxe para garantir a súa competitividade no mercado.

Previo

Execución