BAIONADIXITAL: Creación de dous espazos formativos para as NTICS no centro multiusos Ángel Bedriñana en Baiona

Promotor: CONCELLO DE BAIONA

Concello: Baiona

Puntuación: 46,00

Orzamento elixible do proxecto: 12.000,00 €

Importe da axuda: 9.313,40€

Resumo do proxecto: O proxecto consistiu na creación de dúas aulas de formación en NTICs para o uso da veciñanza de Baiona, que permitiu entre outras accións, realizar actividades formativas vinculadas coa dixitalización.

Cada unha das aulas contan con equipamento informático completo de uso individual e con retroproxectores, que facilitan as actividades formativas e demostrativas.

Previo

Execución

Segue este proxecto en:

  • Web:
  • Facebook:
  • Instagam:

Repercusión nos medios de comunicación:

  • www
  • www