Adaptación do centro de desenvolvemento TIC «O regatiño»

Promotor: Concello de Tomiño

Concello: Tomiño

Puntuación: 73,00

Orzamento elixible do proxecto: 95.437,84 €

Importe da axuda: 85.420,80 €

Resumo do proxecto: O proxecto consistiu na realización de obras de illamento e carpintería exterior do edificio do Centro de Formación Ocupacional de Goián “O Regatiño” co obxectivo de mellorar a súa eficiencia enerxética e dotar dúas das súas aulas co mobiliario e o equipamento tecnolóxico adecuado para converter este centro nun Centro de Desenvolvemento TIC no concello de Tomiño que facilitase a formación e a empregabilidade da poboación no rural.

Previo

Execución