Política de Privacidade

En cumprimento do establecido na RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluindo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

 

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supuestos en que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento da RGPD pode exercitar os seus dereitos ARCO ante EuRural – Asociación de desenvolvemento Galicia suroeste, con enderezo en Avenida Peinador, 39 – 1º andar, Tameiga, 36416 – Mos, adxuntando fotocopia do seu DNI.

 

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de secreto e va dirixida únicamente o seu destinatario. No suposto de que vostede non fora o destinatario, pregámoslle que nos o indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo a súa destrucción.

 

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite a os destinatarios do servizo a través da súa «Política de Privacidade», deberá dispor de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, sen carácter limitativo o excluente, condiciones xerales da contratación, propiedade intelectual e industrial, condiciones de utilización da páxina web e responsabilidades ao respecto, ou o que a propia Lei 34/2002, de 11 de xulio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer.