Namórate de ti. Autoestima e empoderamento a través da fotografía – 2020

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

INAUGURACIÓN

VENRES 30 DE OUTUBRO ÁS 19:30h

 • LUGAR: Pazo de Mos

 

CURSO

FINALIDADE: Traballar a autoestima femenina

DATAS: 28 e 29 de setembro e 5 e 6 de outubro

HORARIO: luns e martes de 16:30 a 19:30

LUGAR: Pazo de Mos

INSCRICIÓN: -> formulario de inscrición AQUI <-

 

OBXECTIVOS:

 • Reforzar a autoestima e o autoconcepto das destinatarias
 • Fomentar a unión social das mulleres que asistan os talleres
 • Cooperación grupal entre as asistentes

 

DESCRIPCIÓN DO PROXECTO:

 • Mulleres conscentes da súa propia valía
 • Realización de dinámicas de autocoñecemento e autoestima

 

DESTINADO A:

 • Mulleres desempregadas
 • Mulleres que precisan voltar a confiar en sí mesmas
 • Mulleres víctimas de violencia de xénero
 • Mulleres en perigo de exclusión social

 

IMPACTO PREVISTO:

Mellorar a calidade de vida das mulleres, a través dos obradoiros, potenciar as suas cualidades e capacidades

CONTIDOS QUE SE VAN A DESENROLAR NO PROXECTO:

 • Sesións de autocoñecemento
 • Exercicios para aumentar a autoestima
 • Autoxestión do control do estrés
 • Expresión corporal
 • Expresión escrita
 • Expresión verbal
 • Amor propio
 • Dinámicas grupais
 • Videos motivacionais
 • Sesión fotográficas da posta en escea das mulleres
 • TEMAS A TRABALLAR:
  • A relaxación
  • Concentración
  • Xestión do estrés

 

 • ACOMPADOS DE EXERCICIOS PRÁCTICOS:
  • Autocoñecemento
  • Autoaceptación
  • Autocoidado
  • Autorespiración

SESIÓNS:

Catro sesións de tres horas cada unha.

 

DISTRIBUCIÓN DAS SESIÓNS:

 • 15 minutos de concentración, e respiración
 • Dinamicas de autoestima e coñecemento
 • Temática diferente a tratar cada día
 • Exercicios prácticos
 • 15 minutos relaxación