Formulario de validación participativa do diagnóstico do territorio GDR14

pdf BORRADOR DIAGNOSTICO

Primeiro cuestionario para a validación participativa do borrador do diagnóstico do territorio

Paso 1 de 7

  • A Asociación de Desenvolvemento Rural Maiv – Baixo Miño executou no territorio os Programas de Desenvolvemento Rural Proder II e Leader Galicia 2007 – 2013. Na actualidade é a encargada de elaborar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa para o novo Programa Leader 2014 – 2020 que se aplicará no nosos territorio. Nesta estratexia se determinan as medidas a financiar por medio deste programa buscando dar resposta ás necesidades que se detectan no territorio.
    Nesta fase na que nos atopamos, de Diagnóstico do territorio e identificación de necesidades de Desenvolvemento e potencialidades das nosas zonas, queremos contar coa súa COLABORACIÓN e PARTICIPACIÓN.
    Unha forma moi útil de participar e cumprimentando este formulario que apenas lle levará uns minutos, e a través do cal poderemos coñecer a súa valoración sobre a SITUACIÓN ACTUAL do territorio e as NECESIDADES que detecta no medio rural no que reside.
    Agradecémoslle de ante man o tempo e a dedicación empleada en contesta a estas preguntas, e os dados facilitados serán de uso exclusivo pola ADR MAIV – Baixo Miño e en ningún caso serán cedidos a terceiros.

  • Bloque 1: Información xeral